06 Jul 2020

Category: Neuro-Linguistic Programming

Education & Teaching

NLP for alle (Norwegian Edition) 

Denne boken er en introduksjon til NLP (nevro lingvistisk programmering/psykologi) som et verktøy for kommunikasjon, målsetning, mestring, strategisk handling og coaching. Å lære NLP kan, på en enkel måte, gi en grunnleggende forståelse for menneskelig psykologi. NLP er et studie om strukturen i subjektiv erfaring…

Memory Improvement

Brain Training: Limitless Brain Training Strategies For Concentration, Mental Clarity, Memory Improvement, Neuroplasticity, And To Boost Overall Mind Power! … Programming, Neuroplasticity, Focused) 

Brain Training Super Human Guide This “Brain Training” book contains proven steps and strategies to increase mind power through incredible brain training strategies for concentration, mental clarity, mental focus, memory improvement, and much more! Today only, get this Amazing Amazon book for this incredibly discounted…